@@@ ماریچی @@@


*توی جمعی که یه عده پسر دارن فوتبال میبینند ، در لحظه حساس تلویزیون رو خاموش کنید.


*توی جمع دانشجویی هنگام عکس گرفتن پسرا رو از کادرخارج کنید.


*توی یه مهمونی تو چای پسر مورد نظرتون ۱قاشق نمک بریزید.


*اگه یه پسر با موهای ژل زده از کنار خونه شما عبور کرد ازپنجره یه سطل آب روش بریزید.


*قبل از اجرای زنده خوندن یه پسر سیم میکروفون رو قطع کنید.


*در جلوی پسری که سرش خلوته از کاشت و زیبایی موهای پسر همسایه تعریف کنید.


*شیشه نوشابه تان را به پسر مورد نظرتون بدین تا باز کنید ، سپس بگین که میل ندارین.


*اگه یه پسر ازتون ساعت پرسید به ساعت نگاه کنید و بگین عجله کن قرارات دیر شده !


*به یه پسری که موهاش رو مدل جدید درست کرده اشاره کنید و بلند بگین ، این رو به برق وصل کردن

؟

*به پسر مورد نظر یه هدیه بدین ، بعد بگین اشتباه شده این مال اون یکیه !


*اگه سر جلسه امتحان پسری از شما تقلب خواست جواب سوال اشتباه بدین.


*تو دانشگاه ماشین پسر مورد نظرتون رو پنچر کنید.


*اگه یه پسری جلوش دوستاش یه شاخه گل هدیه داد ، جلوی بینی خود رو بگیرین و بگین به این بو


آلرژی دارین.


*اگه سر کلاس یه پسری اصرار داشتکه امتحان کنسل بشه شما مصر باشین که امتحان برگزار بشه.


+ شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱ ساعت 19:38 توسط marichy